Home / Verzendkosten

Verzendkosten

De op deze website getoonde informatie wordt door Tripleclean Nederland BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Tripleclean Nederland BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Tripleclean Nederland BV worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Tripleclean Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Tripleclean Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Tripleclean Nederland BV opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Tripleclean Nederland BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Tripleclean Nederland BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Tripleclean Nederland BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Tripleclean Nederland BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Tripleclean Nederland BV worden onderhouden wordt afgewezen.